Selberg Arkitekter

Minimalhytte

Etter å ha tegnet flere fritidsboliger for private oppdragsgivere ønsket vi å se nærmere på hvordan en hytte kunne se ut dersom vi gikk ned til et minimum av areal, og fokuserte på et enkelt hytteliv som samtidig ga gode romlige opplevelser.

Intensjonen har vært å lage en moderne hytte som er skånsom mot terrenget. Den behøver kun små punktfundament, og kan dermed enkelt tas bort uten å etterlate sår i landskapet.

Produksjonsmessig er tanken at hytta prefabrikkeres så langt som mulig, slik at det kun vil være snakk om mindre tilpasninger og montering til fundamentene på den aktuelle plasseringen. Hytta er tilpasset for å enkelt kunne fraktes på norske veger og deretter heises på plass.