Selberg Arkitekter

Mjøsbrua

Selberg Arkitekter er som del av et internasjonalt, tverrfaglig team ansvarlig bruarkitekt for arbeidet med ny motorveibru over Mjøsa. Vi har i tillegg ansvar for landskapsforming rundt brukar og kryssområder. 

Ny bru over Mjøsa inngår i Nye Veiers regulering, prosjektering og bygging av ny firefelts motorvei fra Moelv til Roterud i Innlandet, som utføres av det det belgiske entreprenørselskapet BESIX og italienske Rizzani. JV BESIX / Rizzani har norske AF Gruppen som underentreprenør. Multiconsult er rådgiver for entreprenørgrupperingen.

Ved utvikling av brudesignet er det en rekke elementer som skal fungere i et samspill:

  • Utforming av pilarer, der byggeperioden fort legger viktige føringer.
  • Konstruksjonen med samvirke mellom betong og trefagverk.
  • Utvikling av kantdrager og rekkverk.
  • Utvikle prinsipper for lyssetting, så vel som belysning av kjørebanen.
  • Utforming av landkar.
  • Og ikke minst bruas linjeføring.

I utviklingen av konseptet ble en lang rekke med 3D modeller testet og utviklet.

Brua, slik den nå framstår, er symmetrisk rundt seilingsløpene og har en konstant svingradie - det enkle og elegante er målet. Konseptet har en gitterdrager i tre som ligger mellom betong, med et «betongtak» over seg. Opptil 60 prosent av treet i konstruksjonen vil være synlig.

I arbeidet med å utvikle brudesignet er samvirket mellom betongplater og fagverk i tre nytt. Dette har vært gjort før med stål, men aldri med tre. Valg av tre i en gitterdragerløsning i konstruksjonen reduserer vekten av overbygningen med 17 prosent sammenlignet med bruk av betong. Dette er en fremtidsrettet og moderne løsning. Konseptet er for eksempel vurdert til å ha 39 prosent lavere klimautslipp sammenliknet med en standard betongkonstruksjon.

Byggingen av ny Mjøsbru vil starte ved årsskiftet 2021/22.

Illustrasjonene er laget av Blaar AS, Oslo

Sted: Mjøsa, Innlandet
Byggherre: Nye Veier
Status: Pågående prosjekt