Selberg Arkitekter

Mjuken hyttefelt

Mjuken hyttegrend er et hytte- og stedsutviklingsprosjekt i Rennebu hvor Selberg Arkitekter har bistått Sande Hytter på konseptuelt nivå og skissering av en ny hyttetype spesielt tilpasset området.

For å komme til Mjuken kan man ta toget til Rennebu og sykle opp til hytta, eller låne elbil og kjøre den til fellesanlegget som knytter sammen feltet. Mjuken hyttegrend skal være framtidsrettet i både organisering og detaljering, hvor fellesfunksjonene sørger for et uforstyrret hytteliv.

Hytta er tegnet slik at den omsorgsfullt skal følge eksisterende terreng. Organiseringen er gjort i halvetasjer, hvor man kommer inn på oversiden av hytta på et nivå som knytter sammen soverom, hems og stue/kjøkken. Det er jobbet mye med kontraster i hytta. Soverommene er gjort introverte, mens hytta åpner seg opp mot den sørvendte utsikten fra stue og kjøkken. Hyttenes er plassert slik at alle har fri utsikt over naboen. Taket er utformet slik at det gir en god høyde i oppholdsrommene og muliggjør en hems over stua. Mot sør er vinkelen optimalisert for solfangere på taket, mens hyttene sett ovenfra glir godt inn i landskapet gjennom bruk av torv eller sedum.

Sted: Mjuken hyttegrend, Berkåk
Byggherre: Sande Hytter
Status: Under oppføring