Selberg Arkitekter

Orkdal VGS

Oppgaven var å tegne et tilbygg til Orkdal VGS for Sør- Trøndelag Fylkeskommune som skulle romme lærerarbeidsplasser og undervisningsrom for realfag, samt renovering av en eksisterende del på skolen.

I prosjektet kobler nybygget seg mot eksisterende bygg i nordvestre del av skolens område via et transparent overgangsledd. Valg av tilbyggets plassering og utforming måtte ses i sammenheng med eksisterende anlegg på tomta. Plasseringen av nybygget gjør det mulig å beholde dagens bygningsmasse og danner et mindre sørvendt tun som inviterer til større bruk av parken som i dag ligger på baksiden av anlegget.
Prosjektet er organisert med funksjoner knyttet opp mot lærerarbeidsplasser lagt i plan 1, mens undervisningsrom er lagt i plan 2 slik at funksjonene best mulig tilpasses det interne trafikkmønsteret.

I utformingen av nybygget har vi valgt å spille på og tilpasse prosjektet eksisterende bygg som linjeføring, fasadeoppdeling samt gjenbruke vindusformat fra nabobygg. Mot sørvest løses fasadetettheten seg opp og er åpnet i felt slik at siktlinjer og kontakt mot tunet og hovedinngangen styrkes fra gangsonen.

Anleggets eksisterende fasader er kledd i stående, malt panel. Prosjektet er inspirert av tidens formende kraft på bygg og overflate, og akkurat som malingslag på et møbel forteller om ulike epoker valgte vi å gi fasaden på nybygget flere lag som ved avdekking lar ulike farger og materialer komme frem. I inntrukne partier, samt vindussmyg, tas nyanser fra eksisterende anlegg opp. Også i utomhusanlegget videreføres arkitekturens konsept med å skrape fram forskjellige lag ved ulike typer belegning.

Sted: Orkdal
Byggherre: RUTA Entreprenør
Status: Konkurranse, avsluttet 2015