Selberg Arkitekter

Prinsens gate 38-42

Eksisterende bygg mot Prinsens gate er bra bevart og framstår som et helhetlig bygningsmiljø.  Dagens bygg i bakgården er i dårlig teknisk stand og stadige ombygginger gjør at det her er få spor av de opprinnelige bakgårdsbyggene. Målet er å få til et bygningsmiljø med variert leilighets-sammensetning der fokuset har vært å oppnå gjennomlys i leilighetene, god bokvalitet samt etablere større og bedre uterom mot bakgården.

Prosjektet omfatter en grundig opprydding av bygningsmassen ved at bygg i bakgården rives for å få til leiligheter med akseptable lysforhold her. Videre mulighet for nybygg i bakgården. Nybygg er utformet som et enkelt volum i tre etasjer med takterrasse. 

Heistårn og trapperom er trukket inn fra Prinsens gate slik at nye bygningsdeler knapt blir synlig fra gatenivå. Næringsarealer på gatenivå mot gate beholdes.

Uteareal for boligene ligger i felles bakgård og felles takterrasse beskyttet fra trafikkstøy. I tillegg medtas private terrasser mot vest.

Det legges opp til en variert leilighetssammensetning med 1-3 soverom. Det er mindre leiligheter i nytt bygg i bakgården. Mot Prinsens gate går leilighetene over to plan. 

Sted: Midtbyen, Trondheim
Byggherre: Privat næringsaktør
Status: Pågående prosjekt

Fagområde

Kategori

  • Bolig og hytter
  • Fortettingsprosjekt