Selberg Arkitekter

Passivhus Hitra

Prosjektet «PAL – passivhus, aktiv læring» er finansiert med kompetansemidler fra Husbanken og regionale utviklingsmidler fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Prosjektet skal gi rimeligere boliger for kommunene og etterspurt kompetanse for byggenæringen.  Byggfagelever skal bygge passivhus og på den måten få kunnskap om hva energieffektive hus innebærer. 

Samarbeidsprosjektet  involverer også arkitekt som en del av opplæringen for elevene.

Fire kommunale utleieboliger for Hitra kommune plassert i et eksisterende boligfelt i nærheten av Fillan sentrum. Boligene skal leies ut til ulike brukergrupper, men i hovedsak til personer som av ulike årsaker må ha hjelp av det offentlige til å skaffe seg bolig. Alle leilighetene skal ha universell utforming. Alle leiligheter har sitt private inngangsparti og egen uteplass. Uteboder er lagt ved inngang til hver leilighet.

Det er lagt vekt på en høy teknisk kvalitet ved valgte løsninger og materialer slik at man oppnår lave vedlikeholdskostnader. Prosjektet er utformet som passivhus med luft-vann varmepumpe som alternativ energikilde. Det er lagt vekt på enkle bygningsvolum med pulttak og få sprang i fasaden. Takutstikk mot sør skjermer for solinnstråling midt på sommeren.

Sted: Fillan, Hitra
Byggherre: Hitra kommune
Status: 1. byggetrinn ferdigstilt 2014