Selberg Arkitekter

Pumpestasjon Østmarkneset

I Østmarkneset friluftsområde, som er en del av Ladestien, var det behov for etablering av pumpestasjon. Tiltakshaver Trondheim kommune ønsket samtidig å se på muligheten for å legge til rette for et oppholdsareal med sitteplasser, grillplass o.l for turgåere.

Prosjektet ligger i nær tilknytning til Ladekaia og måtte tilpasses det historiske miljøet og eksisterende bygninger. Derfor har prosjektet vært utviklet i tett samarbeid med byantikvar. Bygget foreslås med et enkelt saltaksvolum og er tenkt oppført med trekledning som hovedmateriale. Et transparent tak i polykarbonat gir en overdekket spiseplass.

Prosjektet er i tillegg planlagt med et sitteamfi og sittebenker både rundt grillplass og under tak. Anlegget vil bidra til å gjøre området mer attraktivt og vil kunne bli et turmål og et naturlig stoppested langs det allerede etablerte turområdet.

Sted: Lade, Trondheim
Oppdragsgiver: Trondheim kommune
Status: Ferdigstilt

Fagområde

Kategori

  • Helse og omsorg
  • Parker og idrett
  • Skole og barnehage