Selberg Arkitekter

Ranheimsfjæra Barnehage

Våre landskapsarkitekter ble etter prosjekteringen av uteområde til Øya barnehage, som Trondheim kommune har valgt som forbildebarnehage for ny kommunale barnehager, direkte forespurt om lage et skisseprosjekt for uteområde til nye Ranheimsfjæra barnehage.

Barnehagen er en samlokalisering av Ranheim barnehage og Ranheimssletta barnhage, og har plass til 96 barn i alderen 1-5 år. Barnehagen har en flott beliggenhet helt nede ved fjæra.

Konseptet for uteområdet er basert på livet i og ved fjæra. Sentralt i uteområdet finner vi et amfi med et takoverbygg som er formet som et sjøskjell. Sett ovenfra har amfiet form av en krabbe. En vannrenne som går nord-sør i området representerer en bekk som renner ut i fjæra.

Det er skapt en tydelig soneinndeling i barnehagehagen, med lek tilpasset ulike aldersgrupper. Det er skapt skjermede rom for beskyttet lek nærmest inngangen, mens området åpner seg lenger ut med plass for store gressflater og fri lek.

Foto: Eirik Vatne og Matthias Herzog

Sted: Ranheim,Trondheim
Byggherre: Trondheim kommune
Status: Ferdigstilt 2019

Fagområde

Kategori

  • Skole og barnehage