Selberg Arkitekter

Rasteplass Krokstrand, E6 Helgeland nord

Selberg Arkitekter har utarbeidet forslag til rasteplass ved Krokstrand kafè i forbindelse med anleggelse av ny E6 Helgeland nord. Rasteplassen er et samarbeid med ECT. Ny E6 Helgeland nord er et samferdselsprosjekt der Selberg Arkitekter samarbeider med ViaNova Trondheim og Aas Jacobsen Trondheim (nettverket) og  Hæhre Entreprenør AS.

Rasteplassen ligger i sammenheng med Krokstrand Kafè, i umiddelbar nærhet til ny E6 og Ranelva. Nærheten til naturen og elva er vektlagt i utformingen, og det er tilrettelagt for å gi publikum en nyansert opplevelse av området, gjennom ulike perspektiver og variert bruk av kvalitetene i omgivelsene. Oppholdsmuligheter finnes både i nærheten av kafèen, men også nede ved elva, noe som oppfordrer til bevegelse gjennom området. Ved elva blir det også opparbeidet en fiskeplass i tilknytning til gamle landkar som viser hvor broa lå før andre verdenskrig. En sti på toppen av støyvollen mot E6 muliggjør spennende utsyn og naturopplevelser. Rasteplassen ønsker på denne måten å tilby noe både for dem som tar en rask stopp, og de som oppholder seg her en stund.

Sted: Krokstrand, Storforshei kommune
Byggherre: Statens vegvesen, Region nord
Status: Planlagt ferdigstilt i 2019, samtidig med E6 Helgeland nord

Fagområde

Kategori

  • Bru og samferdsel
  • Parker og idrett