Selberg Arkitekter

Rotvollbrua

Vi var ansvarlig for utarbeidelsen av formingsveilederen for E6 Øst Gildheim-Grillstad. I den forbindelse ble det lagt spesiell vekt på utformingen av gang- og sykkelbrua ved Rotvollkrysset. I forprosjektfasen bisto vi SVV med å foreslå en ny linjeføring for brua sin geometri, og med å formgi selve brua.

Brua strekker seg ca. 80 meter over E6, og bæres oppe av to søyler som gjør at brua er delt opp i tre spenn. Den har en konstant radius i horisontalplanet, samtidig som den er buet i vertikalplanet. Søylene har et sirkulært tverrsnitt i bunn, som går kontinuerlig over i langstrakte elliptiske tverrsnitt der de møter bruas underside. Også undersiden følger formspråket. Den blir dobbeltkrum i og med at den selv er buet og følger den buede kurvaturen. Rekkverkets kontinuerlige horisontale rør understreker brukroppens form. Belysningen for gang- og sykkelveien på brua er løst ved innfelte LED-armaturer i rekkverket, som samtidig gir en effektbelysning av strekkmetallet i rekkverksflatene.

Med sin iøynefallende plassering og signatur ble Rotvollbrua den nye innfartsportalen til Trondheim fra nord.

Foto:matthias herzog / visualis-images.com

Sted: Rotvoll, Trondheim
Byggherre: Statens Vegvesen Region Midt
Status: Ferdigstilt 2013