Selberg Arkitekter

Saga Park

Saga Park er en del av et større område, Heimdal Stasjonsby, som nå transformeres til et nytt boligområde på Heimdal. Boligprosjektet planlegges med varierte leiligheter fordelt på fem bygg rundt en frodig park. Selberg Arkitekter har vært ansvarlig prosjekterende for utomhusanlegget i prosjektet. Pir 2 Arkitektkontor har tegnet forprosjekt på boligene.

Utomhusanlegget er et grønt, samlende opphold- og rekreasjonsareal og er til felles benyttelse for alle beboerne på Saga Park. 

Uteanlegget har en logisk, gjennomgående forbindelse mellom nord- og sørsiden av tomten. Fra uteanlegget har man også forbindelser til alle innganger i boligene.

Mellom boligene har uteanlegget en svakt skrånende helning mot et lavpunkt midt i tunet. Lavpunktet skal være et oppsamlingsbasseng for overflatevann fra området, og danner således et regnbedd som har til hensikt å fordrøye overflatevannet naturlig. Regnbedet har i tillegg tilkobling til kommunalt overvannsnett og skal bestå av vakker vann- og tørketålende vegetasjon, og gir en grønn, frodig atmosfære i uterommet.

Oppholds- og sittegrupper er plassert i områder med mest sol, og består av møblering med stilfulle benker og bord. Leke- og aktivitets utstyr har en variert sammensetning og appellerer til lek for barn i alle aldere.

Det er planlagt en robust beplantning med trær og busker som skaper romdannende effekt, og har en vakker årstidsvariasjon med frodig blomstring og vakre høstfarger. Materialbruken på belegg og kanter har høy kvalitet.

Belysning og beplantning skaper et stemningsfullt, grønt utomhusanlegg.

Illustrasjoner: Oxixisualis og Selberg Arkitekter AS

Sted: Heimdal, Trondheim kommune
Byggherre: Selvaag Bolig AS
Status: Forprosjekt

Fagområde

Kategori

  • Bolig og hytter