Selberg Arkitekter

Stedsutvikling Kolvereid

Selberg Arkitekter har etter invitasjon fra Nærøy kommune utarbeidet en mulighetsstudie for arealbruk og sentrumsutvikling for framtidens Kolvereid.

Stedsanalysen og mulighetsstudien har lagt grunnlag for kommunens videre arbeid med sentrumsutvikling, og skal bidra til å skape en felles plattform for kommunale og private initiativ i utviklingen.

I forlengelsen av stedsanalysen ble det gjennomført medvirkning med lokalbefolkningen og idrettslagene, og videre arbeid ble basert på dette. Med utgangspunkt i analyse- og medvirkningsarbeidet er det anbefalt et langsiktig perspektiv med konsept for «Framtidens Kolvereid 2050», samt et tilpasningsalternativ for 2030.

Kvartalsstruktur foreslås som det bærende grepet for utviklingen av sentrum. Kvartalsstrukturen gir et godt overordnet bevegelsesmønster, samt danner et nettverk av plasser og byrom. Parkering er gjort som kantparkering heller enn store flater. Ny idrettshall, flerbrukshall, svømmehall og aktivitetspark er elementer som skal bidra til økt aktivitet og trivsel i sentrum og plasseres strategisk ved innfallsporten og hovedgata i Kolvereid. Eksisterende torg som er lite brukt gis en ny bruk, og er nytt torg opprettes i tilknytning til de nye offentlige funksjonene.