Selberg Arkitekter

Strandveiparken

Prosjektering av nytt boligbygg i bykvartal i østbyen i Trondheim. Bygget er det siste som skal på plass for å sluttføre kvartalet mot Strandveiparken og Innherredsveien. Boligbygget prosjekteres i et sammensatt urbant miljø, i overgangen mellom den gamle kvartalstrukturen på Lademoen og den nye uensartede bebyggelsen på Solsiden/Beddingen og Strandveien.

Ideen er at bygget danner et volum som binder sammen gateløpene Innherredsveien og Strandveien, og den ekspressive formen er en konsekvens av og et uttrykk for den regulerte høydeforskjellen mellom Innherredsveien og Strandveien.

Boligbygget består av 40 boenheter av varierende størrelse i fem etasjer (BRA= 4400 m2). Parkering og boder for boligene er lagt i kjelleretasjen. Deler av etasjen ut mot gaten inneholder forretning slik at bygget åpnes opp mot gaten på bakkeplanet.

Felles takterrasse ligger vendt mot vest med gode solforhold, tilbaketrukket fra trafikk og med utsikt mot fjorden og Strandveiparken.

Sted: Trondheim
Byggherre: Strandveiparken AS
Status: Godkjent rammesøknad 2011

Fagområde

Kategori

  • Bolig og hytter
  • Kontor, næring og industri