Selberg Arkitekter

Stubban barnehage

På oppdrag fra Trondheim kommune har Selberg Arkitekter detaljprosjektert bygget og utarbeidet utomhusanlegg til Stubban barnehage.

Bygget er i to etasjer og er formet som en vinkel som henvender seg mot adkomst og uteområder mot sør og vest. Barnehagen består av 5 baser. Kjøkken og spiserom henvender seg mot uterommene og har adgang til store utvendige terrasser.

Baser for små barn deler felles verksted og vannlab. Store barn har tilsvarende funksjoner og i tillegg et ute/innerom med peis. Sentralt i bygget er et felles samlingsrom. Administrasjon, personalrom og tekniske rom er plassert i 2. etasje. Bygget bygges med lavenergistandard.

Fasaden er kledd med panel med en variasjon mellom liggende smalt panel og stående panel med ulike bredder. Bruttoareal er totalt 1100 m2.

Utomhusplanen viser ny adkomst til barnehagen og til barneskolen på nabotomten. Deler av eksisterende skoleområde er omarbeidet. Lekearealet til barnehagen er delt i soner for små og store barn.

Sted: Stubban, Trondheim
Byggherre: Trondheim kommune
Status: Ferdigstilt 2016