Selberg Arkitekter

Terminalbygg Aksdal

I forbindelse med omlegging av krysset mellom E39 og E134 ved Aksdal i Tysvær kommune i Rogaland, har Selberg Arkitekter vært ansvarlig innen fagområdene arkitektur og landskap for prosjektering av nytt terminalbygg med tilhørende anlegg.

Prosjektet er tegnet fra skisseprosjekt og frem til detaljprosjektering med oppfølging i byggetiden.

Prosjektet omfatter et nytt venterom, offentlige toalett, overdekket venteareal, sykkelparkering og leskur. Hovedgrepet er et stramt og presist formspråk. Den skrående takflaten fungerer som en stor renne som samler regnvann. Vannet føres ned på samme side, før det renner nedover en gavlvegg i cortenstål der alt samles i et regnbed. Bedet samler også vann fra øvrige harde overflater, og på denne måten bidrar det til å minske belastning på kloakksystemet.

I prosjektet er det vektlagt solide materialer som står seg godt og en oversiktlig planløsning. Vinduskarmer og dører til venterom er utført i eik. Det samme er den langsgående spilehimlingen som er i høvlet, ubehandlet kjerneved. På bl.a toalettene vises eksponert betong der det er benyttet bordforskaling.

Venterom og leskur er tegnet for å gi godt utsyn til kommende og gående busser. Sykkelparkering er dimensjonert for å kunne omgjøres til sykkelhotell dersom behovet oppstår. Vandalsikre løsninger har vært prioritert fra start, og det er jobbet mye med gode løsninger som ivaretar estetiske, driftsmessige og bærekraftige hensyn.

Foto: Simen Bie Malde og Dommersnes og Larsen AS

Sted: Tysvær kommune, Rogaland
Byggherre: Statens Vegvesen
Status: Åpnet 1.nov 2019