Selberg Arkitekter

Gågate Thomas Angells gate

Trondheim Kommune skal bygge gågate i østre del av Thomas Angells gate, strekningen fra Nordre gate til Søndre gate.

Gata blir tilrettelagt for vareleveranse, for å sikre gode vilkår for næringsdrivende i gata. Gata skal opparbeides som gågate med steinbelegg og gatevame. Det skal settes opp nye Trolla-armaturer, benker og avfallsbeholdere for å gi et trivelig miljø i en sentral gate i midtbyen.

Sted: Midtbyen, Trondheim
Byggherre: Trondheim kommune
Status: Ferdigstilt 2014

Fagområde

Kategori

  • Bru og samferdsel
  • By- og stedsforming