Selberg Arkitekter

Gågate Thomas Angells gate

Trondheim Kommune var oppdragsgiver da østre del av Thomas Angells gate skulle bli omgjort fra trafikkert kjøregate til en hyggelig gågate. Området strekker seg fra Nordre gate til Søndre gate.

Gata ble tilrettelagt for vareleveranse, for å sikre gode vilkår for næringsdrivende i gata. Gågata er opparbeidet med permeabelt steinbelegg, og tilrettelagt for vannrenner langs gateløpet. I tillegg er det etablert gatevarme.

Det er benyttet historiske Trolla-armaturer, og benker og avfallsbeholdere fra leverandør som har søkelys på FNs bærekraftsmål. Gågaten bidrar til å skape bærekraftige byer og et trivelig miljø i Midtbyen.

Sted: Midtbyen, Trondheim
Byggherre: Trondheim kommune
Status: Ferdigstilt 2014

Fagområde

Kategori

  • Bru og samferdsel
  • By- og stedsforming