Selberg Arkitekter

Torgård vestre

Selberg Arkitekter har utarbeidet utomhusplan til skisseprosjekt, forprosjekt og byggeprosjekt til et industribygg på Torgård. Bygningsmassen er 6000 m². 5000 m² skal fungere som dekklager, samt dekkskift og servicehall for tungtransport og personbiler. 1000 kvadratmeter utgjør serviceareal og kontor fordelt på 2. etg. Utomhusplanen måtte løse trafikkavviklingen for store kjøretøy med atkomst til et nedsenket areal, atkomst/gjennomkjøring til en vaskehall, avfallshåndtering, framtidig atkomst til byggetrinn 2 og 3 og kundelastebilparkering. Pga byggets størrelse i forhold til tomtas størrelse var dette en utfordring.

I hht. reguleringsplan er skråninger ut mot veien beplantet med stedsegnede trær, busker og plen.

Byggherre: Heggstadmoen 2 AS
Prosjekttype: Industribygg
Rolle: Prosjektansvarlig LARK

Fagområde

Kategori

  • Kontor, næring og industri