Selberg Arkitekter

Midt-Norge Travpark

Selberg Arkitekter har på vegne av Leangentravets Eiendom AS utarbeidet en detaljreguleringsplan for travbaneanlegg på Fannrem. Travbaneanlegget erstatter eksisterende travbane på samme sted.

Anlegget omfatter en travbane på 1100 meter, publikumsbygg, racingstall, staller, luftegård, travskole, ridehall og et rettstrekk på om lag 700 meter langs elva, i tillegg til andre støttefunksjoner til drift og anlegg. Planen legger opp til at det skal etableres parkering, gangveger, stier og grønt områder i tilknytning til anlegget. Det vil anlegges turstier rundt anlegget som forbindes med det offentlige turvegnettet langs elva Orkla.

I arbeidet var det dialog med naboer og andre berørte og funksjonene til anlegget er  plassert med tanke på å minimere støy, lukt og trafikk for nærområdet. Arenabygget er planlagt på en måte som gjør at publikum kommer tett på konkurransestallene og hestene før og under trav. Målet var å lage nordens mest moderne trav-anlegg, og skape engasjement. Staller og andre nødvendige bygg er lagt med tanke på å skape gode uterom og ivareta sikkerhet, samt skape aktivitet utenom travdager.

Sted: Fannrem, Orkland kommune
Tiltakshaver: Leangentravets Eiendom AS
Status: Detaljplan, vedtatt 24.juni 2020