Selberg Arkitekter

Travsportsenter Klæbu

Leangen Travbane står foran en stor transformasjonsprosess. Dagens bane på Leangen i Trondheim er ikke lenger konkurransedyktig i forhold til andre baner i Skandinavia. Muligheter for utvidelser og oppgraderinger er begrensede og kostbare. Derfor vurderer Leangen Trav å flytte fra Leangen og selge tomta til bolig- og næringsutbygging. Dette vil gi mulighet for å etablere et helt nytt travsportsenter som er fleksibelt, egnet til flerbruk og oppfyller dagens standard og behov.

I denne forbindelse blir det vurdert flere tomtealternativer; på Tiller, Melhus og Klæbu.

I alle forslagene er det lagt inn parkering i indre del av banen. Banen har dosering i svingen og blir tilgjengelig for hester via kulverter fra utsiden. Indre del skal også kunne brukes til konserter, messer ol med tanke på flerbruk. I alle forslag vises det funksjoner som lett kan knyttes til travets virksomhet, bl.a. dyreklinikk, eget forbrenningsanlegg, barnehage med lekeplass, ponniakademi, mm. Stallområdet er et viktig og plasskrevende element. Her skal flere eiere kunne drive uforstyrret sin virksomhet innenfor travsporten. Fasilitetene omfatter gjestestaller, luftegårder samt oppstillingsplasser for store busser og tilhengere. Treningsløyper i forskjellige distanser (rettstrekk) vises også i alle forslag.

Klæbu viser utover det vanlige romprogrammet gondolbane fra banen og opp til toppen av Vassfjellet. Dette kan gi synergieffekter mellom Vassfjellet som vintersportsdestinasjon og travsportsenteret med tanke på ulike årstider. I tillegg legges det en campingplass i svingen. 

Sted: Trondheim, Melhus, Klæbu
Byggherre: Leangen Trav
Status: Mulighetsstudie 2012