Selberg Arkitekter

Utstillingsareal Nardo Bil

Nardo Bil mangler parkeringsplasser. Ifm endringene på veianlegget ble tomten tilført noe areal. Kun ved hjelp av støttemurer er det dog fortsatt ikke tilstrekkelig for dagens, og spesielt ikke for fremtidens behov. Vi foreslo derfor å bygge parkeringskjeller under deler av parkeringsarealet.

Veianlegget rundt medfører større terrenginngrep, noe som fører til en delvis eksponering av kjelleretasjen. For å utnytte potensialet i denne eksponeringen mot et travelt knutepunkt foreslo vi - i tillegg til selve parkeringskjelleren - et visningsrom med en stor glassfasade. Rommet er tiltenkt overlevering av nybiler til kunden, noe bedriften per i dag mangler plass til. Bilene som venter på avhenting står på utstilling for en stor mengde forbipasserende.

Sted: Leangen, Trondheim
Byggherre: Nardo Bil Eiendom AS
Status: Forprosjekt 2012