Selberg Arkitekter

Utstillingsareal Nardo Bil

I forbindelse med omleggingen av veisystemet rundt tomta fikk oppdragsgiveren anledning til kjøp av areal og dermed mulighet å utvide parkeringskapasiteten.

I utgangspunktet var det kun planlagt en forstøtningsmur for å gi mest mulig areal på bakkenivå. Gjennom et skisseprosjekt avdekket vi muligheten for etablering av en parkeringskjeller. Veien forbi eiendommen skrår ift. bakkeparkeringen. Derfor foreslår vi direkte avkjøring til kjelleren og sparer på denne måten plassen rampen ville ha tatt.


Terrengforholdene fører til at kjelleren får en fasade over terreng. Her foreslår vi at restarealet mellom det rektangulære parkeringsmønsteret og den buede ytterveggen brukes som salgsareal. Rommet får en glassfasade mot det nye veisystemet. Med denne eksponeringen har arealet høy markedsføringsverdi for Nardo Bil.

Sted: Leangen, Trondheim
Byggherre: Nardo Bil Eiendom AS
Status: Forprosjekt 2012