Selberg Arkitekter

VIBOS Omsorgsboliger

Selberg Arkitekter har tegnet planforslag for uteområdene til Vikhammer bo- og servicesenter (VIBOS), på vegne av Malvik kommune som grunneier og tiltakshaver, samt prosjektert utomhusanlegget (skisse-, byggeprosjekt og byggeoppfølging).

Planforslaget legger til rette for bygging av 20 omsorgsboliger og 6 andre enheter med tilhørende utearealer. Hovedintensjonen bak planen er å oppnå høyest mulig tetthet med omsorgsboliger i et sentralt område som har god tilgjengelighet til handel og tjenester for beboere. Den planlagte bebyggelsen består av ett større bygg, Vikhammer Bo- og Servicesenter.

Uteoppholdsarealer ivaretas ved etablering av felles uteplasser i nærheten av hovedinngangen i sør, samt en romslig sansehage på taket. Sansehagen innrammes med opphøyde plantekasser som tilpasses rullestolbrukere, og beplantes med varierte planter som vil være med i å stimulere sansene. Hagen skjermes for vind på tre sider med skjermbeplantning, mens utsikten mot fjorden beholdes og inrammes med glasskjerm. Overvannet på tomta fordrøyes. Dette gjøres ved bruk av sedum på taket, samt etablering av regnbed. Som ledelinjer etableres det bl. a. belysning i belegget ved hovedinngangen. Sansehagen har stemningsbelysning integrert inn i pergola og plantekasser. 

Les hva Byggindustrien skrev om prosjektet her.

Sted: Vikhammer, Malvik kommune
Byggherre: Malvik kommune
Status: Ferdigstilt 2014

Fagområde

Kategori

  • Bolig og hytter
  • Parker og idrett
  • Planprosesser