Selberg Arkitekter

Øvre Marienlyst 3

På vegne av tiltakshaver Nyboli Invest har Selberg Arkitekter vært hovedkonsulent ved utarbeidelse av mulighetsstudie og nå reguleringsplan for et fortettingsprosjekt på Byåsen i Trondheim.

Planområdet har attraktiv beliggenhet med god utsikt fra nordøst til sørøst. Prosjektet er planlagt slik at alle boenheter drar nytte av planområdets kvaliteter.

Det legges til rette for 15 boliger fordelt i 3 bygningsvolum ordnet rundt et felles gårdsrom. Bebyggelsen er foreslått i 2-3 etasjer, med en felles parkeringskjeller under tunet. På denne måten vil gårdsrommet være et trygt, grønt uterom fritt for biltrafikk og parkering. Samtlige boliger er gitt romslige balkonger eller markterrasser. 

Fortettingsprosjekt bidrar til å skape bærekraftige byer, men like viktig er det at det ikke går på bekostning av det opprinnelige helhetspreget i den vernede «jernbaneverkstedboligbyen» øst for planområdet. Dette er gjort ved at bebyggelsen mot øst er trukket unna skråningen og eksisterende grønnstruktur. Bebyggelsen er samtidig lagt på linje med eksisterende rekkehus i Thaulowbakken 13.

Utformingen av bebyggelsen er med sadeltak og tradisjonell fargesetting. Trekledning er valgt som hovedfasademateriale, noe som i tillegg til å være et miljøbevisst valg, også passer inn i omgivelsene.

Sted: Byåsen, Trondheim
Oppdragsgiver: Nyboli Invest AS
Status: Vedtatt offentlig ettersyn