Selberg Arkitekter

Samarbeid gir løsningen! For meg er samarbeidet med byggherren viktig ved utviklingen av et prosjekt. Her legges premissene for prosjektet. En engasjert byggherre kan bidra med nyttige innspill. Vår målsetning er prosjekter som både kunden og vi kan være stolte av.Karen M. Romslo

Karen M. Romslo

Karen er arkitekt med utdanning fra Norges Tekniske Høyskole, Arkitektavdelingen med diplom våren 1985. Ved å jobbe på flere ulike arkitektkontor har hun opparbeidet seg en allsidig erfaring. Hennes første jobb etter endt studium var hos Krag Arkitektkontor AS i Trondheim. Her var hun ansatt fra 1985-1999 med et kort opphold hos Per Solem Arkitektkontor AS. Hun har videre vært ansatt hos Arkitektkontoret Kvadrat AS fra 1999-2007 og hos Madsø Sveen Arkitekter AS fra 2007-2009. Fra 2009 har hun vært i Selberg Arkitektkontor AS, og har vært medarbeider og partner i Selberg Arkitekter siden oppstarten i 2010.

Hun har bred kompetanse på prosjektering av ulike typer bygg; offentlige bygg som skoler, barnehager og helsebygg samt industri- og kontorbygg, boliger og fritidsboliger. Hun har erfaring med prosjektering på alle nivåer fra skissefase til ferdig bygg. Har også kompetanse fra utarbeidelse av reguleringsplaner og diverse utredningsoppdrag og mulighetsstudier. Hun har i flere prosjekter hatt rollen som saksbehandler og som prosjekteringsgruppeleder. I tillegg har hun hatt flere interiøroppdrag som møbelanbud for skoler, barnehager og sykehjem.

Karen har bred erfaring i bruk av 3D-modelleringsverktøy og har vært DAK/BIM-ansvarlig i flere større prosjekter.

Som prosjekteringsgruppeleder i pilotprosjekt for utvikling av bygg med lavenergistandard og passivhusstandard har hun opparbeidet kompetanse innen energieffektiv bygg. I oversikt fra Lavenergiprogrammet er hun er Selberg Arkitekter sin kontaktperson.