Selberg Arkitekter

If you think it’s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.Knut Selberg

Knut Selberg

Knut Selberg har sin utdannelse fra Scot Sutherland School of Architecture i Aberdeen, Skottland. Han har tre grader; BSc Arch, Dip Arch og Dip Urban Design. Han har arbeidet som arkitekt og planlegger siden 1976, med egen praksis fra 1980. I perioden 1992 til 1995 var han professor 1 på NTNU i faget "Trafikk- og vegmiljø" på Institutt for veg- og jernbaneplanlegging.

Knut Selberg har skrevet fagbok, håndbøker og veiledere for Statens vegvesen. Fra 2010 har han arbeidet mye med langsiktig strategisk planlegging, med vekt på masterplaner. Han er også kjent for sine bruer som f.eks. Leonardo da Vinci-brua på Ås. Knut Selberg holder en lang rekke foredrag hvert år på NTNU og i andre sammenhenger. Typiske tema er gateutforming, utforming av bruer, bærekraftig byutvikling, passivhus og layout, masterplaner samt arealforbruk og jordvern.

Knut Selberg har en sentral posisjon i firmaet og har vært daglig leder fra oppstarten og fram til 1. oktober 2014.

Arealplanlegger Sivilarkitekt MNAL
Kontakt Mobil: 920 17 198 knut@selberg.no