Selberg Arkitekter

Kunngjøring om igangsatt detaljplan i Rauma kommune

Det varsles herved at det er satt i gang planarbeid for eiendommene gnr./bnr. 27/200, 27/235, 27/238, 27/93 m.fl. i Rauma kommune. Tiltakshaver er Rauma kommune.

Planområdet er lokalisert ved Stamnesodden i Åndalsnes sentrum og er ca. 8 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bedre parkeringssituasjon i området, samt sikre allmennheten god atkomst til sjøsiden.