Selberg Arkitekter

Tre gårdsrom

Selberg Arkitekter har bistått med gårdsromsutbedring av tre felles gårdsrom for Trondheim kommunes utleieboliger og private sameier. Utgangspunktet for utbedringene var at samtlige gårdsrom fremsto som svært nedslitte, preget av lite vedlikehold og lite bruk. Oppdragene ble utført i perioden 2011-2013 og omfattet brukermedvirkning, utarbeidelse av forprosjekt med kostnadsoverslag, detaljprosjekt med anbudsbeskrivelse og byggeoppfølging.

Båhusgate
Det opprinnelige gårdsrommet ble designet av Sverre Pedersen. Ved ny utforming ble det lagt vekt på rommets sterke geometri og å bygge videre på det samme konseptet med en forsterkning av aksene som går gjennom rommet. Det nye gårdsrommet har fått plass til opphold og lek med ryddige og vedlikeholdsvennlige løsninger og etablering av sykkelparkering. Overvann håndteres ved bruk av regnbed og andre lokale overvannsløsninger.

Innherredsvegen
Gårdsrommet framsto som svært overgrodd, og hadde store dreneringsproblemer i form av algevekst på bakken og delvis oppover veggene. Ved opparbeidelse ble det lagt vekt på drenering av overflatevann i form av å utbedre to sluk, og å sette inn ytterligere ett sluk. Det ble vektlagt å få en oversiktlig, praktisk og estetisk løsning, som samtidig løste behovet for en felles oppholdssone i gårdsrommet. Ny opparbeidelse har gitt en estetisk, ryddig og vedlikeholdsvennlig løsning, tilrettelegging for sosialt samvær og lek. Gårdsrommet har fått en vakker, variert beplantning, og en stemningsfull belysning.

Klostergata
Utfordringene i prosjektet var knyttet til forsøpling/søppelhåndtering, uønsket kjøring i gårdsrom, overgrodd vegetasjon og nedslitte dekker og sykkeltyverier. Ved ny utforming ble det lagt vekt på å lage ryddige og vedlikeholdsvennlige løsninger, tilrettelegging for opphold/lek, opprensking av eksisterende vegetasjon, etablering av nedgravd avfallsstasjon, ny kjørebom for å unngå kjøring i gårdsrommet, samt ny utebod og låsbar sykkelparkering.

Sted: Gårdsrom i Båhusgata, Innherredsvegen og Klostergata, Trondheim
Byggherre: Trondheim kommune
Status: Ferdigstilt 2012/2013

Fagområde

Kategori

  • Bolig og hytter