Selberg Arkitekter

Avlastningsbolig Årnsetflata 20

Indre Fosen kommune skal på tomten Årnsetflata 20 føre opp en avlastningsbolig for barn med funksjonsnedsettelse, med hensikt om å tilby avlastningstiltak for familier med tyngende omsorgsoppgaver. Tomten ligger i området mellom Tryllefløyten barnehage, Årnsetflata bo- og aktivitetssenter og Åsly barne- og ungdomsskole.

Boligdelen er plassert lengst sør på tomta. Fellesarealer vender mot hagen, og bygningsmassen danner en trygg skjerm for vær og innsyn til utearealene.Utomhusanlegget er tilpasset barn med funksjonsnedsettelser, med et felles hyggelig uteoppholdsareal med et vakkert vannarangement som kan oppleves både innefra og utenfra. Det er planlagt huske og sandkasse som er tilpasset barn med funksjonsnedsettelser. Det er også planlagt variert beplanting med vegetasjon som har vakker årstidsvariasjon, og kvaliteter med rik blomstring, smak og lukt.

Sted: Rissa, Indre Fosen

Byggherre: Indre Fosen kommune

Status: Pågående