Selberg Arkitekter

Enebolig Eidsvoll

Oppdragsgiver ønsket seg en enebolig med moderne formuttrykk, plassert på den landlige tomta med fin og vidstrakt utsikt.

For å utnyttet tomta på best mulig måte, er bolighuset plassert langs kotene i tomtens nordøstre del for å gi optimale solforhold. Huset går over 2 plan og er plassert noe ned i terrenget for å ikke virke dominerende i landskapet. Dette gir i tillegg minimale terrenginngrep.

Det er lagt stor vekt på at boligens oppholdsrom og uteplasser har gode solforhold. Kjøkken er husets midtpunkt og er plassert sentralt i boligen i plan 2 med tilhørende stue. Herfra gir store vindusflater fin utsikt og den smale bygningskroppen gir gjennomlys i oppholdsrommene.

Trekledning er det dominerende materialet for eksisterende bebyggelse i området. Boligen er tilpasset dette og har en variasjon med liggende panel på hovedvolumet og stående panel på midtsonen. Deler av 1.etasje er i puss.

Foto: Eirik Vatne

Sted: Eidsvoll
Byggherre: Privat
Status: Ferdigstilt 2018