Selberg Arkitekter

Flatåsenga

Selberg Arkitekter bistår OBOS Block Watne i utviklingen av et nytt regulert boligområde på Flatåsenga. Selberg har utarbeidet en mulighetsstudie for organiseringen på tomta og en overordnet fargeplan for hele området. Vi har prosjektert leilighetsbyggene, felles p-kjeller og utomhusarealene.

Småhusene er organisert i tun og rekker, og det er lagt vekt på å oppnå så gode solforhold som mulig. Tunene skaper lune og oversiktlige uterom og det er lagt til rette for gode møtesteder for lek og samvær. Prosjektet omfatter til sammen 130 nye boenheter og Selberg Arkitekter er ansvarlig søker for begge byggetrinn.

Sted: Trondheim

Byggherre: OBOS Block Watne

Status: Godkjent rammesøknad