Selberg Arkitekter

Furuset energilager og teknisk bygg

På Furuset i Oslo skal Hafslund Oslo Celsio etablere et energilager for overskuddsvarme fra avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud. Klemetsrud mottar en jevn strøm av avfall hele året, mens varmebehovet er betydelig større om vinteren. Da går anlegget for fullt, men klarer likevel ikke å levere nok varme. I sommerhalvåret går derimot mye varme til spille. Den varmen skal nå lagres i berggrunnen på Furuset.

Selberg Arkitekter er med i prosjektet med både ARK og LARK. Oslo kommune har stilt som krav til prosjektet at noe også gis tilbake til nærområdet. Våre arkitekter har valgt å løse det ved å bygge det tekniske bygget til anlegget som et «hotell» for flaggermus og insekter.

Hotellet er et resultat av motstridende ønsker fra ulike etater, hvor man på den ene siden er stilt krav om at bygget skal framstå som et møbel i parken, samtidig som at det ikke skal oppfordres til opphold og ansamling av grupper på kvelds- og nattestid. Ut ifra dette oppsto tanken om et biologisk møbel for nattaktive flaggermus og andre vesen som vi i dag ofte legger stort arbeid i å lage detaljer for å stenge ute. Overskuddsvarmen fra pumpehuset vil gjøre det lunt innenfor ytterhuden på bygget. Bygget trenger nødvendigvis nattlig belysning for å trygge området. For å redusere forvirrende lysforurensning, er denne tenkt i fargeskala tilpasset insekter. Spileveggen lyssettes slik at bygget endrer karakter i mørket når flaggermusene er aktive.

Les mer om prosjektet her.
 

 

Sted: Furuset, Oslo
Oppdragsgiver: Hafslund Oslo Celsio
Status: Pågående

Fagområde

Kategori

  • By- og stedsforming
  • Kontor, næring og industri
  • Parker og idrett