Selberg Arkitekter

Gang- og sykkelbru Bjørndalen

Som ett av prosjektene i miljøpakken planlegger Trondheim kommune en kryssing av Bjørndalen for å forbedre forbindelsen mellom Saupstad og Tiller/City Syd. På grunn av Bjørndalsbrua (neste bru mot nord) sin triste statistikk over selvmordstilfeller, var en av premissene at rekkverket skulle motvirke "suicidal intent".

Brua har tre spenn på til sammen 182 m og består av en stålkasse med kontinuerlig høyde i samvirke med brudekket i betong. Det er lagt vekt på å oppnå størst mulig grad av symmetri i forhold til dalrommet. Høyden over terreng er på det høyeste nesten 30 m.

Rekkverket har fått en spesiell formgivning for å unngå at trafikanten føler seg innestengt samtidig som den skal føle seg trygg. Den ytre skjermen er dekket av perforert stål med varierende åpningsprosent. Målet er mest mulig transparens. Åpningsprosenten tilpasses brøytetetthet, klatresikkerhet og krav ifm kryssing av jernbanen. Stolpene er formet slik at skjermens flate fremstår knekt opp i trekanter. Dette oppnås ved å benytte tre søyletyper fordelt i en jevn rytme. På denne måten blir opplevelsen variert men ryddig og rolig, både sett utenifra og ved passering av brua. Den øvre delen av rekkverket heller alltid innover og øker dermed klatresikkerheten. LED-belysning integreres i langsgående profil i toppen av rekkverket på begge sider av brua.

Sted: Bjørndalen ved Saupstad, Trondheim
Byggherre: Trondheim kommune
Status: Forprosjekt 2011 (prosjektet venter på finansiering)