Selberg Arkitekter

Miljøgate Olav Tryggvasons gate

Det skal opparbeides miljøgate i Olav Tryggvasons gate. Olav Tryggvasons gate skal bli en miljøgate tilrettelagt for kollektivtrafikk og myke trafikanter. Miljøgata opparbeides i to faser. Første fase skal gå mellom Munkegata og Søndre gate.

Strekningen er på rundt 360 meter. Bredden på gata vil variere mellom ca. 20 og 22 meter. Gata skal opparbeides med kollektivfelt i hver retning og sykkelfelt i hver retning. Det skal også lages gode og universelt utformede løsninger for gående. Gata skal opparbeides med en tosidig tre allé, noe som er et historisk element i Olav Tryggvasons gate. Miljøgata skal bidra til et trivelig bymiljø og gjøre det enklere å komme fram for kollektivtrafikk og myke trafikanter.

Byggestart var planlagt sommeren 2011. Anlegget ble vedtatt utsatt våren 2011 mens man avklarer om det kan bygges parkeringskjeller under gata. Nytt tidspunkt for oppstart er usikkert.

Sted: Trondheim midtbyen
Byggherre: Trondheim kommune
Status: Forprosjekt 2011

Fagområde

Kategori

  • Bru og samferdsel
  • By- og stedsforming