Selberg Arkitekter

Hytte Nerskogen

Ideen har vært å utvikle en moderne og robust hytte med enkle detaljer, volumer og formspråk. Hytta åpner seg mot fjellet og utsikten, og gir samtidig tomten fine og skjermede uterom.

Hytta er plassert mot nord-øst og med det laveste volumet mot sør-øst slik at bygningen ikke tar sol fra utearealet. De to hovedvolumene bindes sammen av et inngangsparti med inngang mot vest. Vegger og tak er kledd i royalimpregnert kledning utvendig, og hvitvokset og finsaget glattpanel fra Sødra innvendig.

Sted: Nerskogen, Rennebu
Byggherre: Privat
Status: Ferdigstilt 2014