Selberg Arkitekter

Romolslia Barnehage

Selberg Arkitekter ble forespurt av Trondheim kommune ved Trondheim Eiendom om å tegne nytt uteområde til Romolslia barnehage i Trondheim. Selberg har oppdraget helt fra mulighetsstudie med konseptutvikling til bygging og byggeoppfølging.

Romolslia barnehage er en stor barnehage med mange barn, og prosjektet har høy grad av medvirking fra brukerne i barnehagen. Det ble satt fokus på å utforme klart definerte områder innenfor utearealet, med spesifikke soner tilpasset ulike aldersgrupper, og som samtidig gir barna en følelse av trygghet og avskjerming under lek.

Konseptet for det nye uteområdet har i samråd med barnehagens brukere latt seg inspirere av universet til "Ole Brumm", med kartet over Hundremetersskogen som inspirasjon. De forskjellige stedene i Ole Brumms verden, med hver sin stemning og særpreg, har gitt opphav til de ulike rommene og elementene i det nye utearealet.

Temaet gjorde det naturlig å bruke mye vegetasjon, og  det plantes en helt egen “Hundremeterskog”, I tillegg til frukttrær, blomstereng og innsektsvennlige sommerblomster. Dette harmonerer med barnehagens ønske om å legge vekt på miljø og biologisk mangfold. I tråd med skogstemaet skal alt nytt lekeutstyr være av tre. Det ble lagt opp til naturlig overvannshåndtering i form av vannrenne og flere regnbed. I tillegg til å være et miljø- og klimabidrag, inviterer dette til sanselig lek med vann, steiner og vegetasjon.

Sted: Romolslia, Trondheim
Byggherre: Trondheim Eiendom AS
Status: Under arbeid

Fagområde

Kategori

  • Skole og barnehage