Selberg Arkitekter

Johan Falkbergets veg 21

Johan Falkbergets veg 21 er et nytt kommunalt bofelleskap for personer med nedsatt funksjonsevne på Byåsen. Det består av 9 leiligheter med fellesrealer. Selberg arkitekter har hatt prosjektering av utearealet frem til byggetegninger.

Tomta var før bygging et regulert friområde som ikke var opparbeidet. Bebyggelse og uteareal ble lagt på den østlige og laveste delen av tomta. På sørsiden av bygget ble det skapt et felles uteoppholdsareal med skiferdekke, sitteplasser og grill. Skjerming var et viktig tema i prosjektet. Det ble fokusert på å skape et lunt og trygt oppholdsareal, som skjermes ved hjelp av beplantning og levegger mot tilgrensende omsorgsboliger i sør og mot vegen. Beboere får også sine egne private terrasser som skjermes med beplantning.

På den vestlige delen av tomta er det en kolle med flott utsikt over byen. Dette området ble bevart som friområde, med opparbeidelse av tursti, sitteplasser og belysning som tilgjengeliggjør kollen. Fra vest er stien universelt utformet slik at kollen er tilgjengelig også for rullestolbrukere. Trær og annen vegetasjon på tomta er bevart så godt det lar seg gjøre.

Sted: Byåsen,Trondheim
Byggherre: Trondheim eiendom
Status: Ferdigstilt 2018

Fagområde

Kategori

  • Bolig og hytter