Selberg Arkitekter

Lagmann Lindboes vei 24

Invitert konsept- og designkonkurranse fra Ruta Eiendom med ønske om å utvikle en tomt på øvre Byåsen for lavblokk, rekkehus eller kjedet enebolig. I vårt forslag valgte vi å utvikle et grep med kjedet enebolig for tilpasning til området og eksisterende bebyggelse i boligfeltet.

Boligene er orientert i ytterkant av tomten mot nord, vest og øst, som gir mulighet for et felles uteområde mot sørvest. Prosjektet er tegnet med tre ulike hustyper som sammen med ulik kotehøyde på toppetasjen vil gi et spennende og variert uttrykk.

Tomten har en svak stigning mot nord-vest fra Lagmann Lindboes vei. På den slakeste del av tomten ligger hus i 2 etasjer pluss toppetasje. Husene er plassert slik at det er gjennomlys i alle plan. Nordvestre del av tomta har en brattere skråning. Opp mot skråningen er det lagt hus med sokkel og 1 etasje pluss toppetasje. Boligene er lagt slik at de følger terrengfallet. Midt på tomten er det lagt mindre hus i 2 etasjer for å ikke skjerme for bakenforliggende bygg.

Ideen har vært å legge et grep som tilrettelegger for gjennomlyste boliger med et felles uteområde sentralt på tomta. I tilknytning til carport er det vist sportsbod med god plass til sykler, ski, kajakk mm. Dette gir god tilkomst til alle boligene og lett tilgjengelige sportsboder som sammen med beliggenheten nær marka inviterer til en aktiv livsstil. Derfor er prosjektet tenkt med materialer som krever lite vedlikehold. Hovedmaterialet er i mur/betong og innslag av Royalimpregnert trepanel.

Sted: Byåsen, Trondheim
Byggherre: Ruta Eiendom
Status: Konkurranse, avsluttet 2015

Fagområde

Kategori

  • Bolig og hytter
  • Fortettingsprosjekt