Selberg Arkitekter

Mikrohytte

Med Svarthetta i vest og naturen i senga har oppdragsgiver og selvbygger fått sin mikohytte på 20 m². En kompakt og funksjonell hytte der multimøbler rommer sofa, seng og lagringsplass.

Det er lagt stor vekt på organisering av funksjoner, møblering, farge og materialbruk. Dette for å bygge videre på hyttas enkle formspråk og slektskap med naturen. Hytta har ikke innlagt vann eller strøm. Solcelle og gass er eneste energikilde.

Konseptet er å etablere to volum der hovedvolumet ligger mot utsikten og rommer oppholdsrommet. Formen og høyden gir et luftig og åpent rom. Et mindre volum (bad, lagring og utebod) ligger på baksiden og møter terrenget og er underordnet hovedvolumet. Dette gjør at vinduer kan plasseres oppe på veggen mot øst og hente inn morgensolen til oppholdsrommet, samt at det gir gjennomlys til oppholdsrommet. Ved å forskyve de to volumene etableres det lune uterom rundt hytta som benyttes til ulik tid på dagen.

Valgt takform er med på å forsterke hyttas plassering i terrenget. Hytta ligger mot den dominerende vindretningen og takformen er med å lede snø og vind lett over taket slik at inngangsdør og uteplass er fri for snø.

Selberg Arkitekter har bistått som arkitekt i prosjektet. Som fagpersoner er vi opptatt av å ta et samfunnsansvar og være med på å påvirke til bærekraftige valg. Kunden har en ydmykhet ovenfor arealbruk og fotavtrykket. Det har vært vår oppgave å etablere en ramme som muliggjør dette og som samtidig gir nye kvaliteter og opplevelser. Dette prosjektet har en måloppnåelse på flere av FNs bærekraftsmål, men særlig på "Nr.12 Ansvarlig forbruk og produksjon" og "Nr.15 Liv på land".

Foto: Oppdragsgiver

Sted: Nerskogen
Byggherre: Privat
Status: Ferdigstilt 2019