Selberg Arkitekter

Mjøstårnet utomhusanlegg

Selberg Arkitekter har utarbeidet tegninger for utomhusanlegg med lokal overvannshåndtering til rammesøknad, igangsetting og byggetegninger/detaljer.

Mjøstårnet ligger rett ved Mjøsas bredder i Brumunddal, og er verdens høyeste trebygg. Prosjektet omfatter boliger, hotell, kontor, samt offentlig svømmehall. Selbergs rolle omfatter prosjektering av utomhusplan, med løsninger for lokal overvannshåndtering integrert i anlegget. ViaNova Trondheim har bidratt med prosjekterende fag på veg, vann- og avløp. Bygningene er tegnet av Voll Arkitekter AS.

Overflatevann fra de harde flatene i anlegget infiltreres av swales. En swale er en grøft med et filtermedium som sørger for god drenering og samtidig fungerer som vekstmedium for planter. Swalene i anlegget beplantes med trær, stauder og prydgras som tåler å stå fuktig, og som gir anlegget farger og frodighet. For prydverdi brukes elvestein som toppdekke.

Terrenget i anlegget prosjekteres i sikker høyde i forhold til 200 årsflom i Mjøsa. Det er lagt vekt på å skape naturlige ledelinjer ved hjelp kanter og linjer/farger i dekket. Fordi en stor del av anlegget okkuperes av parkering og veiareal, har det vært et mål at resten av utomhusanlegget skal fremstå mest mulig grønt. Anlegget ligger rett ved E6, og støyforhold har vært et viktig premiss i utformingen.

Sted: Brumunddal
Oppdragsgiver: HENT
Status: Ferdigstilt

 

Fagområde

Kategori

  • Bolig og hytter
  • Kontor, næring og industri