Selberg Arkitekter

Nautøya

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging av ca. 100 fritidsboliger organisert rundt tun og veinett, tilknyttet et «marint opplevelsessenter» med ca. 30 utleiehytter/rorbuer, serviceanlegg og småbåtanlegg, på Nautøyene i Herøy kommune ytterst på Helgelandskysten.

Nautøyene er i dag i stor grad ubebygd, og ligger nær det lille lokalsamfunnet på Seløy. Lanskapsinntrykkene i denne regionen kan oppsummeres med høy himmel og grunt hav med utallige øyer, holmer og skjær og der de høyeste hattfjellene danner landemerker og viktige orienteringspunkt. Konseptet er å skape gode og spektakulære naturopplevelser ved å la besøkende komme nær naturen, naturkreftene og alle mulighetene som området gir gjennom å bo i hyttene/rorbuene, delta på aktiviteter eller besøke øyene. Nautøyene har i dag et ubenyttet potensiale som gjennom tiltaket vil bli styrket og lettere tilgjengelig for flere. I nærhet til øya ligger kjente landemerker som fjellkjeden Syv søstre og Dønnamannen som er viktige rekreasjonsområder og orienteringspunkter. Tiltaket vil gjennom fritidsboliger, utleiehytter og et «marint opplevelsessenter» styrke og legge til rette for flere muligheten til å oppleve og bruke området, både for de som eier eller leier hytter, men også allmenheten. Servicesenteret er planlagt som selve tyngdepunktet og «hjertet» på Nautøya, og er tenkt som base for den lokale reiselivsbedriften Seløy Kystferie sin virksomhet. Dette vil være utfartssted for aktiviteter i området som sykling, dykking, kajakk- og båtutleie og rib-tur.

Som en del av arbeidet med reguleringsplanforslaget er det utarbeidet et planprogram og en konsekvensutredning som tar for seg temaene landskapsbilde/kulturlandskap, friluftsliv, strandsone, sjøområder og samisk natur- og kulturgrunnlag. Det metodiske arbeidet med konseptet for reguleringsplanen består av både befaringer og egnethets- og lokaliseringsanalyser. 

Sted: Herøy kommune
Byggherre: Seløy AS
Status: Reguleringsplan vedtatt 2015

Fagområde

Kategori

  • Bolig og hytter
  • FoU - veiledere og utredninger
  • Kontor, næring og industri