Selberg Arkitekter

Nedre Stavsetvegen 46

Nedre Stavsetveg 46 på Stavset, Byåsen i Trondheim er en tidligere gårdseiendom som er omregulert til boligformål. Her har Selberg Arkitekter bistått OBOS Block Watne med prosjektering av 14 boenheter fordelt på tre rekkehus.

Det er lagt opp til en tett og lav bebyggelse som omkranser et tun i midten. Rekkehusene er godt tilpasset omkringliggende bebyggelse og er planlagt oppført med saltak for å videreføre den typiske takformen i området. Det er lagt vekt på å oppnå så gode solforhold som mulig både internt på tomta, så vel som på tilgrensende arealer, samt tilpasse seg terrenget og omkringliggende områder på best mulig måte.

Familieboligene er romslige og praktiske og har tilgang til trygge uteplasser for lek og rekreasjon. Tomta og området har gode bokvaliteter med fine utsiktsforhold og umiddelbar nærhet til natur, og ligger midt i et allerede etablert bomiljø med tilgang til alle nødvendige funksjoner. Iht krav i reguleringsplanen er bygget i sør planlagt med samme volum, form og farge som opprinnelig låvebygning på tomta. Selberg Arkitekter er ansvarlig søker for prosjektet.

Sted: Trondheim

Byggherre: OBOS Block Watne

Status: Under bygging