Selberg Arkitekter

Ombygging tomannsbolig Røllikvegen

Prosjektet omhandler ombygging og tilbygg til en tomannsbolig som ligger i et etablert boligområde på Nardo. Selberg Arkitekter var ansvarlig prosjekterende i prosjektet, i tillegg til ansvarlig søker.

De to enhetene hadde ulike behov og ønsker, noe som førte til ulike løsninger for de to halvdelene. For å likevel sikre at prosjektet fikk et helhetlig uttrykk, ble eksisterende hovedvolum planlagt på lik måte kun med enkelte forskjeller i vindusåpninger. Halvparten lengst nord hadde behov for mer areal i tillegg til at de ønsket å åpne opp og utnytte tomtas utsikt i flere av etasjene. Loftsetasjen hadde små vindusåpninger og lav takhøyde, men potensiale for fin utsikt.

Eksisterende loftsetasje ble revet, og det ble oppført en ny 3.etasje med god takhøyde og store vindusflater. I halvdelen lengst mot nord ble eksisterende garasje bruksendret til boligformål og over ble det etablert et tilbygg. Her ble det rom for en takterrasse som nås fra loftstuen i 3.etasje, samt fra terreng ved hjelp av utvendig trapp.

Det var viktig å få til en mer åpen og funksjonell planløsning særlig på hovedplanet. For halvparten i nord ga tilbygget mer areal slik at hovedplanet kunne løses som et stort åpent allrom med stue og kjøkken. Trappa fungerer som en sonedeler og gir plass til et soverom og en tv-stue noe skjermet fra øvrig oppholdsrom. Tilbygget er dypere enn hovedvolumet og dette er også med på å skape ulike soner i det store allrommet.  

Hele boligen er etterisolert og har fått nye vinduer, noe som har forbedret husets energiforbruk. Tilbygget er kledd med liggende trepanel, som vil gråne over tid og stå som en kontrast til det hvitmalte hovedvolumet. Dette er med på å gi boligen et mer moderne uttrykk i tillegg til at det bryter ned størrelsen på volumet. I tillegg er bruk av tre som fasademateriale et miljøbevisst valg.

Foto: matthias herzog / visualis-images.com

Sted: Nardo, Trondheim
Byggherre: Privat
Status: Ferdigstilt 2019