Selberg Arkitekter

Årnesgården

Åfjord Kommune utvikler en ny områdeplan for Åfjord sentrum. Denne planen har som intensjon å utvikle ny bebyggelse inkludert urbane boliger med høy tetthet og høyde. Årnesgården er det første prosjektet innenfor denne nye planen.

Tomta ligger vakkert til inne i kjernen av sentrum og har gåavstand til alle sentrumsfunksjoner samt nærhet til sjø og friområder. Boliganlegget består av 23 leiligheter av variert størrelse, og oppføres i seks etasjer.

Volumet er bevisst brutt ned gjennom en vertikal oppdeling med variert høyde for å unngå å skape en massiv blokk mot småhusbebyggelsen i området. Dynamikken i takflatene gir rom for private takterrasser og binder heishuset sammen med resten av volumet. På bakkeplan er det lagt til rette for fellesarealer, både inne og ute.

Boligene er planlagt med trinnfri adkomst, god tilgjengelighet, funksjonelle planløsninger og med romslige og solrike balkonger. Parkering er etablert på plan 1.

Sted: Årnes, Åfjord
Byggherre: Årnes Handel Eiendom AS
Status: Ferdigstilt 2016