Selberg Arkitekter

Sluppenvegen 19

Bydelsparken på Sluppen blir en inspirerende, glad og urban park, sentralt plassert mellom kontorbyggene. Parken blir den eneste av sitt slag i Trondheim, og vil bidra til å rette fokus mot Sluppen, og den interessante og innovative utviklingen i den nye bydelen.

Konseptet for utformingen tar opp i seg det geometriske uttrykket fra omkringliggende arkitektur, og viderefører dette til sentrale akser og romvariasjoner. Parken tilbyr flere spennende aktiviteter i tillegg til oppholdssoner med innbydende sittemuligheter. Det er lagt spesielt vekt på effektfull belysning for å synliggjøre dens levende farger og elementer. Den øst-vestorienterte retningen gir gode solforhold, og muligheter for bruk og opphold gjennom hele året.

Formålet med parken er å tilby en kombinert lunsj- og aktivitetspark for arbeidstakerne i Sluppenområdet, men også å gi bydelen en park de kan være stolt av og bruke uansett alder og behov i det offentlige rom. Tilknytning til utadrettet næring i Sluppenvegen 19, samt store, åpne flater tilbyr rom for uorganiserte møter og variert bruk. Gjennom bruk av effektfull belysning gjennomgår parken et sceneskifte fra dag til kveld. Endrede fokuspunkt gjennom døgnet bidrar til å gjøre parken dynamisk og levende.

Illustrasjoner: Kjeldsberg Eiendom AS og Selberg Arkitekter AS.

Sted: Sluppen, Trondheim kommune
Byggherre: Kjeldsberg Eiendom AS
Status: Ikke ferdigstilt

Kategori: Park

Involverte fagområder: LARK

Fagområde

Kategori

  • By- og stedsforming
  • Parker og idrett