Selberg Arkitekter

Ombygging enebolig Øvre Grilstadkleiva

Prosjektet omhandler ombygging og tilbygg til en eksisterende bolig fra 1972 som ligger i et etablert boligområde på Nedre Charlottenlund. Selberg Arkitekter var ansvarlig prosjekterende i prosjektet frem til detaljprosjekt, i tillegg til ansvarlig søker.

Familien hadde behov for mer areal i tillegg til at de ønsket seg en mer åpen planløsning for å få et mer moderne og fleksibelt hjem. Boligens originale planløsning bestod av mange mindre rom der utsikten ikke var utnyttet til det fulle og oppholdsrommene fremstod som trange og vanskelig å møblere. Det var viktig å få til mer funksjonelle planløsninger, en mer åpen hovedetasje og en bedre utnyttelse av tomta.

Ved å bygge om og tilpasse eksisterende bebyggelse i stedet for å rive og bygge nytt, fikk familien en kostnadseffektiv og praktisk løsning som svarte på deres behov, i tillegg til å være mindre ressurskrevende med tanke på klimaavtrykk.

Tomtas størrelse var begrenset og med nabobebyggelse nært eiendomsgrensen. Det var derfor viktig å løse prosjektet arealeffektivt og med volumer som underordnet seg nabobebyggelse. Eksisterende garasje ble revet til fordel for et tilbygg over 3 etasjer. I sokkeletasjen ble det etablert en utleieenhet. Det ble i tillegg gitt plass til en ny carport med utebod i forbindelse med innkjøringen til tomta.

I den eksisterende boligens hovedetasje ble alle vegger revet, og arealet kunne utnyttes til et åpent kjøkken og et stort allrom for familien. Eksisterende pipe ble beholdt og fungerer som romdeler mellom stue og kjøkken. Det etableres større vindusåpninger mot utsikten fra stue for å gi mer lys og utsyn. For å gi mulighet til å skjerme for innsyn fra nabo etableres et utvendig spilesystem på skinner. Soverom og bad legges til tilbygget. I tillegg gis det plass til en loftstue og et kontor/ gjesterom i tilbyggets andre etasje.

Eksisterende vinduer ble erstattet av nye, mer energieffektive vinduer. I tillegg ble utvendig kledning ble byttet ut med en smal type som veksler mellom liggende og stående i to ulike fargenyanser. Disse grepene bidro til å binde sammen eksisterende og ny del, samt gi boligen et mer moderne uttrykk også utvendig.

Foto: matthias herzog / visualis-images.com

Sted: Nedre Charlottenlund, Trondheim
Byggherre: Privat
Status: Ferdigstilt 2018