Selberg Arkitekter

Øya barnehage

På oppdrag fra Trondheim kommune har Selberg Arkitekter utarbeidet utomhusanlegg til Øya barnehage, og Krinkelkroken barnehager.

Den gamle Sekskanten barnehage ble revet og en ny barnehage ble etablert. Det er en 8-avdelings barnehage, for anslagsvis 136 barn. Øya barnehage er en Innføringsbarnehage. En Innføringsbarnehage er et tilbud for familier med barn som er i en asylprosess, der foreldrene skal begynne i introduksjonsprogrammet og familien skal etablere seg. Innføringsbarnehagen jobber for å få et nært samarbeid med barnas foreldre, og er opptatt av at de skal føle seg trygge og velkomne.

Bygget står plassert ut mot Harald Hardrådes gate, med et stort sammenhengende uteareal inn mot den indre delen av tomta. Atkomst til begge barnehager er samlet ut mot gata, med hver sin gangport. Et organisk, slingrende gjerde skiller utearealene mellom barnehagene.

Utomhusanlegget har mange spennende og varierende aktiviteter for de store og små. Det er lagt vekt på å ha de «reneste» aktivitetene nærmest inngangene for å unngå slitasje og søl i bygget, og de mest «skitne» aktiviteter lengst bort fra innganger og bygget.

Konseptet er basert vann og Nidelva som går i nærheten. En «elv» renner gjennom anlegget med aktiviteter langs elvebredden.  En «bekk» renner inn mot elva og ender ut i et regnbed som fungerer som både fordrøyningsanlegg og lekeelement. «Bekken» får vanntilførsel fra en hagepumpe. Fra krinkelkroken er det også en vannrenne som tar hånd om overvann fra området og renner ned mot «Nidelva». En stor frosk sitter på vakt i anlegget og fungerer som sitteamfi og lekeelement i gummidekke. Andre elementer inkluderer en hemmelig skog med «jungeltelefon» hvor barna fra Øya barnehagen kan snakke med barna i Krinkelkroken barnehage, i tillegg til bl. a. klatrelek, kryperør, disser og sklier, akebakke og hoppestokker. Barnehagene deler også på en fin kjøkkenhage og en ballbinge.

Sted: Trondheim
Byggherre: Trondheim kommune
Status: Ferdigstilt 2016

Fagområde

Kategori

  • Skole og barnehage