Selberg Arkitekter

Romolslia Barnehage

Selberg Arkitekter ble forespurt av Trondheim kommune v/Trondheim Eiendom om å tegne nytt uteområde til Romolslia barnehage i Trondheim. Selberg har oppdraget helt fra mulighetsstudie med konseptutvikling til bygging og byggeoppfølging.

Romolslia barnehage er en stor barnehage med mange barn, og prosjektet har høy grad av medvirking fra brukerne I barnehagen. Det ble fokusert på å skape tydelige rom i uteområdet, med avgrensede, aldersdifferensierte soner hvor barna kan leke mer skjermet.

Konseptet for det nye uteområdet ble i samråd med brukerne “Ole Brumm”, med kartet over Hundremetersskogen som inspirasjon. De forskjellige stedene i Ole Brumms verden, med hver sin stemning og særpreg, har gitt opphav til de ulike rommene og elementene i det nye utearealet.

Temaet gjorde det naturlig å bruke mye vegetasjon. Det plantes en helt egen “Hundremeterskog”, I tillegg til frukttrær, blomstereng og innsektsvennlige sommerblomster. Dette er også i tråd med barnehagens ønske om å legge vekt på miljø og biologisk mangfold. I tråd med skogstemaet skal alt nytt lekeutstyr være av tre. Det legges det opp til naturlig overvannshåndtering i form av vannrenne og flere regnbed. I tillegg til å være et miljø- og klimabidrag, inviterer dette til sanselig lek med vann, steiner og vegetasjon.

Sted: Romolslia, Trondheim
Byggherre: Trondheim Eiendom AS
Status: Under arbeid

Fagområde

Kategori

  • Skole og barnehage