Selberg Arkitekter

Tilbygg enebolig Risvollan

Prosjektering av tilbygg til enebolig på Risvollan. Det er valgt en løsning der det eksisterende huset får beholde sine prosposjoner og det er tydelig lesbart hva som er lagt til.

Tilbygget er utformet som en “brettet” skive som fungerer som gulv (ute og inne), tett bakvegg og tak. Tilbygget har glassvegger mot vest og takterrasse på toppen med utgang fra eksisterende 2. etasje.

Sted: Risvollan, Trondheim
Byggherre: Privat kunde
Status: Forprosjekt 2011